Kategorije
Stambeno poslovne građevine
Industrijske građevine
Objekti društvene namjene
Trgovačke građevine
Turističke građevine
Zdravstvene ustanove
 • Izvođenje radova na stambeno poslovnim građevinama VMD KVART, Strojarska ulica
 • Izvođenje radova na stambeno poslovnoj građevini u Grahorovoj ulici
 • Energetska obnova i adaptacija upravne zgrade Međimurskih voda
 • VMD-Kuniščak-Zg-02
  Izvođenje radova na stambeno poslovnoj građevini na Kunišćaku
 • Dogradnja i rekonstrukcija pekare u Oroslavlju
 • Izgradnja toplane i toplinske mreže naselja na biomasu
 • Izgradnja reciklažnog dvorišta EKOPLANET
 • Izvođenje radova na rekonstrukciji 10. kata hotela Ambasador
 • Adaptacija hotela Sanfior
 • Rekonstrukcija depadanse Lanterna
 • Dogradnja bazenskog kompleksa hotela Vivat
 • Izvođenje radova na izgradnji hotela Navis
 • Izgradnja sanitarnog čvora AC Valkanela
 • Uređenje personalnog doma PANORAMA
 • Preuređenje bivše Upravne zgrade za smještaj za sezonske zaposlenike
 • Dogradnja škole i izgradnja sportske dvorane
 • Nastavak izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Strahoninec
 • Izvođenje radova na fasadi OŠ Mihaljevec
 • Izvođenje radova na fasadi Područne škole Peklenica
 • Izgradnja sportske dvorane
 • Uređenje dnevne bolnice u sklopu Županijske bolnice
 • Izvođenje radova na interventnoj kardiologiji Županijske bolnice
 • Uređenje djela trgovačkog centra Cvijet Kvarnera
 • Izgradnja Doma Zdravlja u Čakovcu - 2. faza
 • Rekonstrukcija Sanitarnog čvora 2 u AC Porto Sole u Vrsaru
 • VMD-Bužanova-Zg
  Izgradnja stambeno - poslovne građevine u Zagrebu – Blok Bužanova
 • Rekonstrukcija i dogradnja Sanitarnog čvora 2 na lokaciji Autokamp Krk u Krku
 • Rekonstrukcija i izgradnja višestambene zgrade u Vojniću
 • Izgradnja ZGRADE STUDENTSKOG DOMA KAMPUSA VARAŽDIN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u Varaždinu
 • Izgradnja stambeno poslovne građevine u Zagrebu – Centar Maksimir
 • Izvođenje radova na izgradnji stambene građevine za smještaj sezonskih zaposlenika na otoku Krku III faza
 • Rekonstrukcija Ville San Lorenzo, Fažana
 • Dvorana Gorican
  Završetak radova na dvorani Osnovne škole Goričan
 • Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji bedema (fortifikacije) Starog grada Čakovec
  Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji bedema (fortifikacije) Starog grada Čakovec
 • Izvođenje građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovne građevine u Čakovcu
 • Rekonstrukcija građevine (dogradnja) javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić Kotoriba
 • Rekonstrukcija SČ 9, AC Polari, Rovinj
  Rekonstrukcija SČ 9, AC Polari, Rovinj
 • Dom mladeži Lopatinec (rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica) na lokaciji Lopatinec
 • Energetska obnova zgrade OŠ Vratišinec
 • Energetska obnova zgrade OŠ Macinec