Stambeno poslovna građevina na križanju Bužanove i Štrigine ulice Zagreb; 2018.
Kategorija: