Rekonstrukcija zgrade recepcije i Sky bara, kamp Zablače u Baškoj na Krku; 2017.
Kategorija: