Rekonstrukcija sanitarnog čvora 9 u AC Polari u Rovinju; 2019.
Kategorija: