Izgradnja Sveučilišnog Kampusa Varaždin, faza III, dio radova, građevinsko-obrtnički; 2017.
Kategorija: