Izgradnja škole i sportske dvorane OŠ Legrad IV. faza; 2015.
Kategorija: