Izgradnja reciklažnog dvorišta, Galižana; 2015.
Kategorija: