Aktualno


 RADOVI U TIJEKU
 • Adaptacija interijera upravne zgrade Međimurskih voda u Čakovcu
 • Nastavak izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Strahoninec
 • Izgradnja ZGRADE STUDENTSKOG DOMA KAMPUSA VARAŽDIN SVEUČILIŠTA U ZAGREBU u Varaždinu
 • Izgradnja stambeno - poslovne građevine u Zagrebu - Blok Bužanova
 • Izgradnja stambeno - poslovne građevine u Zagrebu - Centar Maksimir
 • Izvođenje građevinskih radova na CRK GALDOVA KAPTOLSKO u sklopu projekta „Izgradnja kanalizacijskog sustava Sisak“
 • Preuređenje dijela bivše upravne zgrade u smještaj za sezonske zaposlenike na Krku
 • Rekonstrukcija zgrade recepcije kampa Zablaće, Baška
 • Rekonstrukcija i dogradnja Sanitarnog čvora 2 na lokaciji Autokamp Krk na Krku
 • Rekonstrukcija i izgradnja višestambene zgrade u Vojniću

 • April 8, 2017
  Na čemu trenutno radimo
  Više...