Aktualno


 RADOVI U TIJEKU
 • Dom mladeži Lopatinec (rekonstrukcija dječjeg vrtića i jaslica) na lokaciji Lopatinec
 • Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji bedema (fortifikacije) Starog grada Čakovec
 • Energetska obnova zgrade OŠ Vratišinec
 • Energetska obnova zgrade OŠ Macinec
 • Energetska obnova zgrade javne namjene, Donji Kraljevec
 • Rekonstrukcija građevine javne namjene, Sveta Marija
 • Uređenje Centra za posjetitelje, Križovec
 • Izvođenje gips kartonskih radova na više objekata (Prelog, Trnovec Bartolovečki, Peklenica)
 • Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na prostoru za udruge i sportska društva Općine Belica
 • Izvođenje radova na izgradnji SP objekta II, Jesenović

 • April 8, 2017
  Na čemu trenutno radimo
  Više...